PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID VAN METAALINDUSTRIE DE KEMPEN

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Metaalindustrie De Kempen verwerkt van zijn klanten.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Metaalindustrie De Kempen, Smaragdweg 42, 5527 LB Hapert (KBP), K.v.K. nummer 17199868.
Directeur/eigenaar Ron van Gompel is te bereiken via mail ron@metaalindustrie-dk.nl of telefonisch via +31 497 38 19 89.

Welke gegevens verwerkt Metaalindustrie De Kempen:
– voor- en achternaam
– adresgegevens eventueel postadres
– telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

Metaalindustrie De Kempen verwerkt genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het project of de werkzaamheden van Metaalindustrie De Kempen, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
– je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Metaalindustrie De Kempen:
– je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de afgenomen diensten af te wikkelen.

Metaalindustrie De Kempen gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over de vorderingen en eventuele vragen en opmerkingen te sturen.
Metaalindustrie De Kempen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Metaalindustrie De Kempen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Via het mailadres van Metaalindustrie De Kempen kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Metaalindustrie De Kempen zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Metaalindustrie De Kempen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, kunnen worden gericht aan het mailadres van Metaalindustrie De Kempen.